GROBONET 2.4 - wyszukiwarka osób pochowanych - Cmentarz Parafii Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Tychach 

Tychy-Cielmice
Cmentarz Parafii Narodzenia Św. Jana ChrzcicielaINFORMACJE DOTYCZĄCE PARAFIALNEGO CMENTARZA W TYCHACH - CIELMICACHOfiara cmentarna zwyczajowo, zgodnie z tradycją naszej archidiecezji i obowiązującym prawem, z racji pochówku, składana jest na 20 lat istnienia grobu.

Ofiara składana przy budowie lub odnowieniu pomnika nagrobnego, w wysokości 10 % wartości - przedłuża istnienie grobu na dalsze 5 lat.

Ofiary cmentarne przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarza i remonty.

Osoby, których groby Bliskich istnieją już dłużej niż 25 lat, zobowiązane są, dla przedłużenia zachowania grobu na dalsze lata, do złożenia w kancelarii parafialnej ofiary cmentarnej w wysokości 40 zł na 1 rok.

Nie dopełnienie tego, oznaczać będzie rezygnację z rodzinnego grobu, a miejsce grobowe przeznaczone będzie do ponownego pochówku.

Proszę o zachowanie porządku na cmentarzu, jako miejscu szczególnym.

O wszystkich zamierzonych pracach na cmentarzu, jak wystawienie pomnika nagrobnego, jego odnowienie, czy uzupełnienie wpisu osób zmarłych, postawienie ławki przy grobie, wykopanie grobu w związku z pogrzebem, czy innych – należy najpierw poinformować Ks. Proboszcza, a następnie Pana Grabarza, który jako odpowiedzialny za cmentarz, otworzy bramę cmentarną, i będzie nadzorował wykonywane prace.

Parafia nie bierze odpowiedzialności za wszystko to, co wykonane jest w obejściu wokół grobów.


Tychy – Cielmice, dnia 10 października 2014 r.

Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk